Er is helaas een klantenstop voor nieuwe klanten.

Parkeren mag op de oprit voor de studio.

Adresgegevens:

Pedicure Studio Refresh

Dauwendaelsestraat 12 

4337 LB Middelburg 

Tel. 06 41 61 49 31

 

KVK nummer: 77701178

Btw-identificatienummer: NL003231841B21

ProVoet lidnummer: 318386


Algemene Voorwaarden en Wet Bescherming Persoonsgegevens 

 

Algemene Voorwaarden Pedicure Studio Refresh
PDF – 94,1 KB 411 downloads
AVG Privacyverklaring Van Pedicure Studio Refresh
PDF – 104,7 KB 410 downloads

 

Afspraken

De klant moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicure Studio Refresh melden. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure Studio Refresh het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de klant meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicure Studio Refresh de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
Pedicure Studio Refresh moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.
Kort gezegd:
Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd zullen volledig in rekening worden gebracht.

Betaling

Pedicure Studio Refresh vermeldt alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pinbetaling te voldoen.
Verloopt de betaling zoals vooraf afgesproken via een factuur dan dient de klant het volledige bedrag binnen 14 dagen over te maken op bankrekeningnummer NL27 RBRB 0200 4717 75 ten name van: J. W. de Kok te Middelburg, onder vermelding van het volledige factuurnummer.

Persoonsgegevens en privacy

De klant voorziet Pedicure Studio Refresh bij de eerste behandeling van alle gegevens (waaronder medische gegevens/ziektebeelden), waarvan Pedicure Studio Refresh aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pedicure Studio Refresh neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Pedicure Studio Refresh behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Pedicure Studio Refresh zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.